Volve Vokal avsluttar eit uvanleg stille halvår med gode lydar!

 

20. juni 2020, kl. 14.00

Fana Kulturpark, amfiscena